CSS pozicovíní

Formuláře

Java script

kvíz

funguje to fakt

Sloupce na této stránce jsou postaveny pomocí CSS pozicování. Dá se to udělat i tabulkami, ale ty mají nevýhodu, že se pomalu zobrazují. Oddíly pozicované pomocí CSS se na rozdíl od tabulek zobrazují hned, jak se načítají.

Další perfektní věcí je možnost načítání vlastního obsahu (tohoto textu) jako prvního. Teprve až se načte vnitřek prostředního sloupce s důležitým obsahem, začne se načítat grafická hlavička a levý sloupec s odkazy.

Toto je pouze nedokonalá ukázka toho, co lze s pozicováním vykouzlit. Pro praktické použití je potřeba lépe ji odladit podle aktuálních potřeb.

Popis stavby a HTML syntaxe je v textu o sloupcích pomocí pozicování. Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj.

skoro

fromluáře

ošetření událostí a volání funkcí

Jméno:
Příjmení:
e-mail:
poznámka:
způsob dopravy: auto vlak stopem
zajima me:

ošetření událostí a volání funkcí

potvrdit
ukončení formuláře
reset údajů
kus textu