I Love Music

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník). Později se termín začal používat ve stejném kontextu jako muzika (odtud muzikant). Definice Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Hudba byla velmi dlouho vázána na ritus a za samostatné umění byla uznána poměrně pozdě. Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a vše, co je s ní spojené, se nazývá muzikologie nebo též hudební věda. V jižní Evropě jsou domácí 2 druhy, žumara nízká a datlovník Theofrastův, pěstuje se zde však řada jiných cizokrajných druhů. background-image:URL(mikro.jpeg, 50kB)
horní levá buňkahorní pravá
dolní levádolní pravá

Beach Palm

Jak se starat o palmu

Loren ipsum je označení pro standartní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text

pokud by se pro stejný účel použil smysluplný text, bylo by těžké hodnotit poze text

Palmy vládnou světu

Zkušební stránka

Zkušební stránka

Odkaz na google