Umění

Aktuality

Měchový fotoaparát Měchový fotoaparát využívá fotografický měch, který umožňuje měnit vzdálenost objektivu od fotoaparátu. Měch je vyroben z kůže, plátna nebo z papíru s koženými rohy. Upevnění objektivu a fotoaparátu je řešeno kolejnicí. Měch spojuje objektiv s fotoaparátem světlotěsným způsobem. Bývá většinou černé barvy a uvnitř matný a profilovaný, aby nedocházelo k parazitním odrazům světla.
Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát je fotoaparát, zaznamenávající obraz v digitální formě, takže může být okamžitě zobrazen na zabudovaném displeji nebo nahrán do počítače. Od roku 2006 digitální fotoaparáty na trhu dominují. Základní funkcí digitálního fotoaparátu je snímání statických obrazů do podoby tzv. digitální fotografie a umožnit tak jejich další zpracování, např. pomocí běžného počítače, jejich tisk či vyvolání speciální osvitovou jednotkou do výsledné podoby jako u klasické fotografie. Dnešní digitální fotoaparáty nabízí kromě své základní funkce také řadu další doplňujících a rozšiřujících funkcí, které souvisejí ať už přímo či nepřímo se zpracovávanými obrazovými daty.
Kompaktní fotoaparát Kompaktní fotoaparát, zvaný „kompakt“ je typ fotoaparátu (filmového nebo digitálního), který je svými rozměry skutečně kompaktní (malé rozměry, snadno uložitelný). V dnešní době jsou vyráběny téměř jen digitální fotoaparáty, z nichž kompaktní jsou nejvíce masově rozšířené. Jejich základními rysy jsou tedy malé (kapesní) rozměry, jednoduché použití a nevýměnné části (objektivy, blesky a akupacky). Ovšem existují i profesionálnější verze kompaktů, které mají připojitelné externí blesky, akupacky či dokonce výměnné objektivy. Tyto verze však nejsou masově rozšířené, protože profesionální fotografové preferují především digitální zrcadlovky.

pata