CSS pozicování

Formuláře

Java script, příklady

kvíz

Příklad pozicování

Sloupce na této stránce jsou postaveny pomocí CSS pozicování. Dá se to udělat i tabulkami, ale ty mají nevýhodu, že se pomalu zobrazují. Oddíly pozicované pomocí CSS se na rozdíl od tabulek zobrazují hned, jak se načítají.

Další perfektní věcí je možnost načítání vlastního obsahu (tohoto textu) jako prvního. Teprve až se načte vnitřek prostředního sloupce s důležitým obsahem, začne se načítat grafická hlavička a levý sloupec s odkazy.

Toto je pouze nedokonalá ukázka toho, co lze s pozicováním vykouzlit. Pro praktické použití je potřeba lépe ji odladit podle aktuálních potřeb.

Popis stavby a HTML syntaxe je v textu o sloupcích pomocí pozicování. Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj.

Příklad pozicovaného textu

Normální text, relativně umístěný text a absolutně umístěný text.
Formuláře

Jméno:
Příjmení:
Mail:
Poznámka:
Způsob dopravy: auto vlak stopem
Zajíma mne:

Ošetření událostí a volání funkcí

Obecné tlačítko
Reset údajů
Ukončení formuláře