Podzim

Podzim je as dozrvn a sklizn, as ppravy na zimu.

Zan v dob podzimn rovnodennosti, kdy jsou opt svtlo a tma v rovnovze. Tentokrt u ale pibv stle vce tmy. U bhem babho lta vme, e nco kon, a zanme pozorovat nznaky pichzejc zimy. V prod vechno dozrv, sklz se plody, kter se vyvjely u od jara. Ptci odltaj za teplem na jih, zvata, kter pes zimu zstanou doma, shromauj zsoby. Rostliny rozsvaj sv semena, kter budou ekat na pt jaro. Podzim pipomn ivotn obdob, kdy lovk sklz plody sv celoivotn prce. Vychoval sv dti a vypout je do svta, tak jako stromy rozsvaj sv semena.

Z

Z je msc babho lta, as sklizn a prvnch pprav na zimu.

Prce v lese

Pozorovn

Mnoho druh ptk se se zkracovnm dlky dn vydv do teplejch kraj (vlatovky se napklad sthuj do Afriky). Tito ptci by toti mrazivou zimu u ns nepeili. V teplejch krajch ale nemaj tak dobr podmnky pro hnzdn a tak se s jarem zase vracej k nm. K pozorovn tahu ptk se vybavte dalekohledem, zpisnkem a tak atlasem ptk, kde jsou asto zakresleny i siluety ptk v letu. Kad druh m sv letov uspodn (zakreslete si ho do zpisnku) a u mnoha ptk meme slyet i zajmav hlasov projevy. Dny, kdy jste pozorovali tah ptk, zapite do kalende. V z je tak zajmav pemit mravenit (v tomto msci jsou nejvt) a porovnat jejich stav s jarem.

jen

jen je msc barevnch list, zkracujcch se dn a tanch ptk.

Prce v lese

Pozorovn

Na stromech a kech mete u od z pozorovat mnostv zralch plod. Mnoho z nich urit znte - hruky, jablka, vestky, pky, bukvice, aludy, katany, lskov oky, jeabiny... Zkuste ale v prod objevit i ty, jejich jmna vm byla doposud utajena. Najdte v atlase obrzky strom a ke, jako je stemcha, dn, kalina, trnka, pta zob, pmelnk, kruina a ptrejte v prod i v zahradch kolem lidskch obydl po jejich plodech. Mnoho tchto plod slou jako potrava ptkm i jinm ivoichm, mnoho z nich vyuv lovk. Plody skrvaj semena, kter zajiuj rozmnoovn rostlin. K tomu, aby se co nejvce ily, pouvaj rostliny nejrznj zazen. Urit znte javorov naky, kter se vznej ve vtru, nebo ltajc semnka pampeliek. Semnka, kter seerou ptci nebo jin ivoichov, se pohybuj s nimi a uvoln se a z jejich trusu na pln jinm mst. Zkuste v prod vypozorovat co nejvce takovch zpsob en.

Listopad

Listopad je mscem podzimnch plskanic, vtr na strnitch a prvnch mrazk

Prce v lese

Pozorovn

Listopad je u opravdu poslednm mscem ped zimou. Je vhodn doba k instalaci krmtek pro ptky, nkdy u mete zat pikrmovat. Mnoho ivoich se v listopadu ukld k zimnmu spnku. Maj u vytvoenou tukovou vrstvu a bhem spnku sn svou tlesnou teplotu (nap. plch na 8 0C), zpomal dech a tep. Zimu u ns prosp nap. pli, plci, sviti, netopi a samozejm jeci. Ti trv zimu schoulen v hnzd ze suchho list. Na jae jim trv nkolik hodin, ne sv tlo rozhbaj. Pokud v listopadu naleznete malho jeka, kter by nepeil zimu, pokuste se ho umstit do „jeho tulku“, kter jsou zizovny pi zoologickch zahradch a nkterch zkladnch organizacch SOP.