2.ročník - fo+ka

Martin Czinner
Kateřina Černá
Tomáš Holub
Linda Huňarová
Michael Chalupa
Jana Kochmanová
Filip Nekola
Magdalena Součková
Dominika Soukupová
Natálie Vaňková
žák 2.ročníku FK
Šimon V. Doleček
Tomáš Doležal
Annette Frouzová
Vlada Kovtun
Alžběta Pavlíková
Barbora Rompotlová
Karel Šašek
Magd.Hadrávková
Aleks.Shabunina