- - -   fg1   - - -

Jiří Benedikt
Nikola Čížová
Duc Ahn Do
Denisa Dvořáková
Nicol Farmačková
Rozálie Hadašová
Tomáš Hýbel
Dominik Janoušek
Kamila Kunstová
Julie Langová
Lucie Mádlíková
Mich.Macháčková
Markéta Machoňová
Tereza Mojdlová
Mikuláš Mráz
Anna Odvodyová
Moni.Provazníková
Annamária Rišková
Krist. Rondevaldová
Kateřina Sálusová
Josefína Stejskalová
Kateřina Šnajdrová
Marek Šusta
Nikola Voglová
Matají Vrbová
David Ždímal
žák 1.ročníku