- - -   g2   - - -

Jiří Benedikt
Nikola Čížová
Duc Ahn Do
Denisa Dvořáková
Nicol Farmačková
Tomáš Hýbel
Dominik Janoušek
Mich.Macháčková
Markéta Machoňová
Tereza Mojdlová
Mikuláš Mráz
Anna Odvodyová
Moni.Provazníková
Annamária Rišková
Kateřina Sálusová
Kateřina Šnajdrová
Matají Vrbová
pokusný žák G2