2. ročník IKT - tvorba webových stránek

základy:

- označení pro soubor dat zobrazován uživateli webovým prohlížečem

- píše se kódem v značkovacím jazyce HTML či XTML, v kaskádových stylech CSS

- HTML dokument je zdrojovým kódem webové stránky

struktura HTML dokumentu:

- skládá se z hlavičky (různé informace o stránce) a těla (obsah stránky)