m. baxová 2.r. fg2 ikt

říjen 2019

struktura html dokumentu

strukturu html dokumentu si jednoduse zjistim zobrazením zdrojového kodu nějaké izi pizi html stránky


význam některých zkratek


význam některých html značek + příklad tabulky

<html>  P  vymezuje celý html dokument
<h1>  P  nadpis nejvyšší úrovně
<br>  P  tvrdý konec řádku
<p>  P  odstavec textu
<hr>  P  horizontální čára

značka P/N význam
<html>  P  vymezuje celý html dokument
<h1>  P  nadpis nejvyšší úrovně
<br>  N  tvrdý konec řádku
<p>  P  odstavec textu
<hr>  N  horizontální čára

listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na soubor ve stejném adresáři

toto je odkaz na soubor ve jiném adresáři

toto je odkaz na...

toto je odkaz na mého spolužáka, doufám

toto je odkaz na mimoškolní web stránku

html barvy


obrázky na web stránce

tady je obrázek: stan robbie

nejaky obrazki hh daddy long parez

yooo proc je ten obrazek parezu liT ERARNE mensi nez ty ostatni, toje homofobie


bloky

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem (border), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding), blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem (margin).
procvičíme si na pokusném souboru

leden 2020

css a obrazky

klíčem ke sprv zobr obr je nastavení css vlastnosti float. vyzkoušíme na dalším pokusném souboru

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

třída prvků umožňuje odlišit od sebe stejné prvky na webové stránce viz. příklad
některé pseudopříklady: :first-child :before :after :first-line :first-letter atd...

únor 2020

obecný blokový/řádkový prvek, pozicování

obecný blokový prvek = div - příklad použití - pozicování
obecný řádkový prvek = span - příklad použití