2.ročník IKT - tvorba webových stránek

stránku spravuje nějakej Jiří Benedikt..

Základy

Co je to webová stránka?

Webová stránka je dokument, která náš webový prohlížeč (např. Firefox, Chrome, InternetExplorer,...) získá od nějakého webového serveru a zobrazí jej. Přívlastek "webový" znamená, že se týká nejrozšířenejší internetové aplikace zvané World Wide Web určené pro poskytnutí informací. Zapisuje se v jazyce HTML. Je to text, ve kterém se používají tzv. řídící značky - tagy. HTML dokument je zdrojový kod webové stránky.

Struktura HTML dokumentu

Celý html dokument je složen z hlavičky a těla_ Hlavička je většinou krátká, obsahuje různé informace např. titulek okna nebo použité kódování. Celý obsah webové stránky je umístěn v těle html dokumentu. Je rozdělen na jednotlivé odstavce a proložen nadpisy a podnadpisy. Nadpisů může být až 6 úrovní.

Formátování textu

Webový prohlížeč si odstavce textu formátuje sám podle toho, jak má široké okno. Snadno si to ověřím tak, že zkusím velikost okna změnit - prohlížeč si text přeformátuje podle nové velikosti okna.

Uspořádaný (předformátovaný) text

Pokud chci text uspořádat do sloupečků, mohu použít tzv. předformátovaný text. Ten prohlížeč formátuje stejně, jak je zapsán ve zdrojovém kódu stránky. Text zobrazuje neproporcionálním písmem. Příklad použití:

--------------------------------
 Význam některých html značek
--------------------------------
Značka (Ne)Párová    Význam
---------------------------------------------
html   P     ohraničuje celý dokument
head   P     hlavička dokumentu
body   P     tělo dokumentu
h1    P     nadpis nejvyšší úrovně
p    P     odstavec (paragraph)
pre   P     předformátovaný text
br    N     tvrdý konec řádku (break)
hr    N     čára (horizontal row)
---------------------------------------------

Tabulka

Jinou možností, jak uspořádat text, je vytvořit html tabulku. Je to trochu složitější, ale nabízí to více možností. Celá tabulka se skládá z řádků a každý řádek je rozdělen na jednotlivé buňky:

Význam některých html značek
Značka (Ne)Párová Význam
<html> P ohraničuje celý dokument
<head> P hlavička dokumentu
<body> P tělo dokumentu
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<p> P odstavec (paragraph)
<pre> P předformátovaný text
<br> N tvrdý konec řádku (break)
<hr> N čára (horizontal row)

yzo 420 >

tyler durden kámo

memečkár

,+

sundej boty

nemám co dodat

Odkaz na vyhledávač pro frayery

Odkaz na bloky bro

Odkaz na tady najdeš drby a počasí hehe :D

Odkaz na YouTube - videjka šéfe

Odkaz na swag

Odkaz na tady najdeš legit drip :dd

Odkaz na težký chálky

Odkaz na těžký chálky č.2 (lepší hranolky bro xd)

Odkaz na tady taky najdeš swag

Odkaz na ganggg 41