S.Berakova: IKT 2.ročník


říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html nejlépe zjistím tak, že si prohlídnu zdrojový html text nějaké jednoduché stránky.

význam některých zkratek


význam html značek + tabulka

<html>  P   ohraničuje html dokument
<h1>  P   nadpis nejvyšší úrovně <p>  P   odstavec
<br>  P   tvrdé odřákování

značka P/Nvýznam
<html> P ohraničuje html dokument
<html> P nadpis nejvyšší úrovně
<html> P odstavec
<html> P tvrdé odřádkování
<hr> N horizontální čára

listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na html stránku, která je ve stejném adresáři jako tato aktuální

toto je odkaz na html stránku, která je v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na úvodní stránku jiného webového serveru

toto je odkaz na nějakou stránku v Internetu.

článek o táborské zoo uveřejněný v Táborském deníku


obrázky na webové stránce

Tady je slibovaný obrázek: Huráááá!!!

<


listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na html stránku, která je ve stejném adresáři jako tato aktuální

toto je odkaz na html stránku, která je v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na úvodní stránku jiného webového serveru

toto je odkaz na nějakou stránku v Internetu.

článek o táborské zoo uveřejněný v Táborském deníku


obrázky na webové stránce

Tady je slibovaný obrázek: Huráááá!!!


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (css)


Kaskádové styly definují vzhled dokumentu.

bloky

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem. Blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje. Od okolí odděluje blok okraj (margin). Obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).

Blokovému prvku lze nastavit rozměry vlastnostmi width, height. Opakemblového prvku je prvek řádkový (a,em,strong,b,u). Blokový prvek lze převést na řádkový a naopa - vlastnost display.


leden 2020

css a obrázky

Ke správnému zařazení obrázku do html stránky je nejvhodnější upravit vlastnost float. Viz. příklad

únor 2020

třídy prvů, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje navzájem odlišit stejné prvky. Viz.příklad

některé psweudopřílady-
:first-child :visited :link :hover :before :after :first-line :first-letter atd...

Obecný blokový/řádkový prvek

příklad požití : pozincování

obecný blokový prvek = <div> - příklad použítí: pozicování
obecný řádkový prvek = <span> - příklad použití