2.ročník IKT - tvorba webových stránek

Základy

Co je to webová stránka?

Webová stránka je dokument, který náš webový prohlížeč (např. Firefox, Chrome, InternetExplorer,...) získá od nějakého webového serveru a zobrazí jej. Přívlastek "webový" znamená, že se týká nejrozšířenejší internetové aplikace zvané World Wide Web určené pro poskytnutí informací. Zapisuje se v jazyce HTML. Je to text, ve kterém se používají tzv. řídící značky - tagy. HTML dokument je zdrojový kod webové stránky.

Struktura html dokumentu

HTML dokument se skládá z hlavičky a těla. V hlavičce jsou různé informace o stránce, v těle je vlastní obsah stránky, který se zobrazí v okně prohlížeče.

Odkazy

Jak se dělá odkaz

Odkaz se tvoří tagem <a> Odkaz je stručnou informací o internetové stránce. Obsahuje název, popisek a adresu URL, na kterou můžete kliknout a zobrazit si tak danou stránku ve svém internetovém prohlížeči.

Příklady odkazů

Odkaz na seznam.cz
Odkaz na konkrétní článek
Odkaz na pokusný dokument