Webové technologie

Jedna z nejpoužívanějších služeb v Internetu je bezesporu World Wide Web, v překladu celosvětová pavučina. Byla vyvinuta v evropském centru jaderného výzkumu CERN v roce 1990 a brzy se rozšířila po celém světě. Provoz služby www zajišťuje množství technologií, z nichž některé probereme v tomto článku.

HTTP

HyperText Transfer Protocol je soubor pravidel pro komunikaci www klienta s www serverem. Klient www služby - neboli webový prohlížeč - požádá server o nějakou stránku a server mu ji poskytne. Žádost ale musí být správně podána, aby ji server porozuměl. Je to podobné, jako když člověk něco požaduje na úřadu - také musí správně vyplnit příslušné kolonky na formuláři. O to, jaká jsou tato pravidla, se ale uživatel vůbec nestará. Správně za něj vyplní žádost webový prohlížeč. Ale můžeme alespoň vědět, že nějaká pravidla (nějaký protokol) existuje.<>

URL

Uniform Resource Locator je adresa stránky nebo jiného souboru v Internetu. To je jediné, co musí vyplnit uživatel webového klienta do adresního řádku. Většinou je adresa skryta v odkazu na webové stránce, takže uživateli stačí kliknout myší na tento odkaz. URL může vypadat třeba takto: http://www.lipava.cz/edu/skoleni/lekce1.html V tomto URL je obsažen název protokolu, adresa webového serveru, adresář (složka) na serveru a nakonec jméno požadovaného souboru.

HTML

HyperText Markup Language je jazyk, ve kterém jsou napsány webové stránky. Tomuto jazyku rozumějí webové prohlížeče a musí mu také rozumět každý uživatel, který chce vytvořit svoji stránku. Stránky vygenerované wysiwyg editorem (např. M$ Word) ponechme stranou a označme je jako prasárny. Pamatujme, že HTML určuje obsah a strukturu stránky, vzhled řeší technologie jiné.

CSS

Cascading Style Sheets definují vzhled webové stránky. Styl může být zapsán v odděleném souboru, na který je odkaz z HTML dokumentu. Jednotného vzhledu všech stránek dosáhneme jednoduše tak, že všechny odkazují na stejný soubor stylu.

PHP

Personal Home Page je technologie pro vytváření dynamických stránek - takových, jejichž obsah se mění podle okolností - např. podle datumu a času, podle odpovědí zapsaných ve formuláři nebo podle stanice, která webový server kontaktuje. PHP skript interpretuje server a výslednou webovou stránku pošle klientovi.

JavaScript

Java Script je jazyk, jehož kód se zapisuje přímo do html stránky a interpretuje ho webový klient. Nejčastější využití je při kontrole správného vyplnění webového formuláře ještě před odesláním webovému serveru.

odkazy

http://www.w3c.org/ WWW Consortium (W3C) - zabývá se vývojem webových standardů http://www.php.net/ domovská stránka projektu php http://www.apache.org/ domovská stránka projektu apache - nejpoužívanějšího web serveru http://www.jakpsatweb.cz/ výukové stránky o psaní webových stránek