Chalupa IKT 2. ročník

říjen 2019

struktura HTML dokumentu

Strukturu html dokumentu zjistíme prohlídkou html kódu jednoduché webové stránky.


význam některých zkratek


význam html tagů (značek)

tag P/Nvýznam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<hr> N horizontální čára
<br> N tvrdý konec řádku
<ol> P číslovaný seznam (ordered list)
<ul> P nečíslovaný seznam (unordered list)
<li> P položka seznamu (list item)

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na stránku, která je ve stejném adresáři

toto je odkaz na stránku, která je v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku ktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka


Listopad 2019

obrázky na webu

Logo-Ceka-televize.png, 22kB

Prosinec 2019

Úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly slouží k definování vzhledu html dokumentu.

Blohovému prvku můžeme nstvit rozměry vlastnostmi: width, height. Rozměry řákových prvk (a, em, strong, b, u)ů jou dány typem a velikostí písma. Blokový prvek lze převést n řádkový a nopak - a tento převod se dělá pomocí vlstnosti display.


BLOKY

Blok je obélníková část dokumentu s nějakým obsahem. Blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje, od sousedního bloku je oddělen okrajem (margin), obsak bloku je od rámečku odsazen padding.
Procvičíme ještě na pokusném souboru


leden 2020

css a obrázky

Pro správné uložení obrázku do dokumentu je nejlépe upravit vlastnost float. Opět vyzkoušíme na cvičném souboru.


únor 2019

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožnůje od sebe odlišit stejné prvky - viz. tento příklad příklad použití

obecný blokový/řákový prvek, pozicování

Obecný řákový prvek je prvek = <span> příklad použití