zpět [ailn]

M.Czinner: I.K.T. 2.ročník

říjen 2019

struktura html dokumentu

strukturu html dokumentu zjistíme prohlídkou html kódu jednoduché webové stránky. [ailn]


význam některých zkratek


význam html tagů (značek)

tag P/Nvýznam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<hr> N horizontální čára
<br> N tvrdý konec řádku
<ol> P číslovaný seznam (ordered list)
<ul> P nečíslovaný seznam (unordered list)
<li> P položka seznamu (list item)

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na stránku, která je ve stejném adresáři

toto je odkaz na stránku, která je ve jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka


listopad 2019

obrázky na webové stránce:

tady je můj obrázek ...ailn


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (C.S.S.)

kaskádové styly slouží k definování vzhledu html dokumentů.

blokovému prvku lze nastavit nastavit rozměry vlastnostmi width a height, také ho lze vlastností display převést na řádkový a naopak. rozměry řádkových prvků jsou dány velikostí a typem písma.


bloky

blok je obdélníková část dokumentu s nějakým obsahem. blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje, od sousedního bloku je oddělen okrajem (margin), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).

procvičíme ještě na pokusném souboru


leden 2020

C.S.S. a obrázky

pro správné uložení obrázků do dokumentu je nejlepší upravit vlastnost float. opět vyzkoušíme na pokusném souboru


únor 2020

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

třída umožňuje od sebe odlišit stejné prvky - viz. tento příklad
některé pseudopříklady:
:first-line: :first-letter :first-child :hover :before :after


obecný blokový/řádkový prvek, pozicování

obecný řádkový prvek je prvek <span> - příklad použití
obecný blokový prvek <span> příklad použití

formulář [ailn]