FG2 - ikt - Klára Daníčková


říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu htlm dokumentu si snadno prohlédnu díky zobrazení zdrojového kodu stránky.

význam některých zkratek

význam některých htlm značek + tabulka

<html>   párová   vymezuje celý hltm dokument
<h1>   párová   nadpis nejvyšší úrovně
<br>   nepárová   tvrdý konec řádku
<hr>   nepárová   horizontální čára

značka párová/nepárová význam
<html>   párová  vymezuje celý hltm dokument
<h1>    párová  nadpis nejvyšší úrovně
<br>    nepárová  tvrdý konec řádku
<hr>  nepárová  horizontální čára


listopad 2019

odkazy na vebove stránky

toto je odkaz na soubor ve stejném adresáři

toto je odkaz na soubor ve jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na mimoškolní webový server

toto je odkaz na mimoškolní webový server

prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů

pomocí kaskádových stylů se definuje vztah htlm dokumentu

bloky a formátování textu

obdélníková čast stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem, který nění vidět. Obasah bloku je odsazen od rámečku. Blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem.

bloky a formátování textu

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem (border), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding), blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem (margin).
Procvičíme si na pokusném souboru.


leden 2020

css a obrázky

Klíčem ke správnému zobrazení obrázku je nastavení css vlastností float. Vyzkoušíme na dalším pokusném souboru.

pokusném souboru.

třídy prvků, pseudotřídy a pseudoprvky

Třída umožnuje odlišit stejné prvky na wbové stránce. Viz. příklad