stránku spravuje: Adéla Denková

PURA RAZA ESPAÑOLA

Úvod Klisny Hřebci Hříbata Kontakt

Andalusan je velice starobylé plemeno, pocházející z Pyrenejského poloostrova, stejně jako Lusitan o kterém vám napíšu příště. Mezi jeho předky patří plemeno iberského koně, který byl v dobách Řeků a Římanů považován za nejlepšího válečného koně. Andaluský kůň nese název podle španělského regionu Andalusie. Toto plemeno můžeme také najít pod označením PRE ("pura raza espanola") což ve španělštině znamená "čistá španělská krev", "čisté španělské plemeno". Uzavřené plemenné knihy v 20.století se některé rozhodly nazývat toto plemeno PRE a ne andaluský kůň. Andalusani se podíleli na vyšlechtění mnoha dalších plemen po celém světě.

PRE - Cartujano

Pura Raza Espaňola - kůň čisté španělské rasy má výjimečný vzhled, mimořádný charakter a pracovní vůli včetně skvělého talentu pro klasické drezurní umění. Ve Španělsku byla v r.1912 založena plemenná kniha, a od té doby je označení Pura Raza Española zkráceně PRE jediné oficiálně používané a povolené označení tohoto plemene.

Pokud mluvíme o kartuziánských koních, neboli španělsky „Cartujano“, jedná se o nejstarší a nejčistší krevní linii v chovu čistého španělského koně neboli Pura Raza Española. Tento chov byl založen kartuziánskými mnichy v 15. století, kteří žili v kartuziánském klášteře poblíž města Jerez de la Frontera. Kartuziánští mniši po mnoho století ručili důsledně za zabránění vlivu jakékoliv cizí krve a pokračovali ve výběrové plemenitbě. Čistý chov ubránili až do dnešních dnů, tedy po dobu více než 500 let. Tento chov v Jerezu je též jediný, který je doložitelný řádným vedením chovných knih již od 15.století. Poté, co ukončili chov kartuziánští mniši, byly chovy těchto koní rozděleny mezi nejrůznější další chovatele. V této souvislosti je mnohdy nesprávně označováno mnoho starých historických krevních linií jako linie, které patří původem ke kartuziánskému chovu v Jerezu v mnišském klášteře. Tyto tzv. čisté linie, které jsou od r.1848 až do dnešního dne označovány jako PRE nepatří ve velké míře do čisté linie chovu kartuziánských mnichů. To je dokázáno v poslední době též mnoha provedenými genetickými DNA testy. Od těchto různých a různě označovaných čistých linií má opravdu čistý chov pouze krevní linie od chovatele Zapaty tzv. linie (česky řečeno symbolu uzdy) španělsky Hierro del Bocado.

Registrace

Koně na prodej

Jméno:
Příjmení:
Adresa: