T. Doležal: IKT 2.ročník

Říjen 2019

Struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu si nejlépe můžeme prohlédnout ze zdrojového kódu jednoduché webové stránky.


Význam některých zkratek

Význam html tagů

tag P/N význam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<hr> P horizontální čára
<br> N tvrdý konec řádku
<ol> P číslovaný seznam (ordered list)
<ul> P nečíslovaný seznam (unordered list)
<li> P položka seznamu (list item)

Odkazy na webové stránce

Toto je odkaz na stránku, která je ve stejném adresáři

toto je odkaz na stránku, která je v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku

toto je odkaz na stránku Barbory Rompotlové

Pro radost...


Listopad 2019

Obrázky

To je ruka... A tohle další...


Prosinec 2019

Úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly slouží k definování vzhledu html dokumentu


Bloky a formátování textu

Blok je obdelníková část dokumentu s nějakým obsahem, má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje, od sousedního bloku je oddělen okrajem (margin), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding). Procvičíme ještě na pokusném souboru.

Blokovému prvku můžeme nastavit rozměry vlastnostmi width, height

Rozměry řádkových prvků (a,em,strong,b,u) jsou dány velikostí a typem písma. Blokový prvek lze převést na řádkový a naopak - vlastností display.


Leden 2020

css a obrázky

Pro správné uložení obrázku do dokumentu je nejlépe modifikovat vlastnost float. Opět vyzkoušíme na cvičném souboru.


Únor 2020

třídy prvků, psuedotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje navzájem odlišit stejné prvky. Viz. viz. příklad