Webové technologie

Jedna z nejpoužívanějších služeb v Internetu je bezesporu World Wide Web, v překladu celosvětová pavučina. Byla vyvinuta v evropském centru jaderného výzkumu CERN v roce 1990 a brzy se rozšířila po celém světě. Provoz služby www zajišťuje množství technologií, z nichž některé probereme v tomto článku.

HTTP

HyperText Transfer Protocol je soubor pravidel pro komunikaci www klienta s www serverem. Klient www služby - neboli webový prohlížeč - požádá server o nějakou stránku a server mu ji poskytne. Žádost ale musí být správně podána, aby ji server porozuměl. Je to podobné, jako když člověk něco požaduje na úřadu - také musí správně vyplnit příslušné kolonky na formuláři. O to, jaká jsou tato pravidla, se ale uživatel vůbec nestará. Správně za něj vyplní žádost webový prohlížeč. Ale můžeme alespoň vědět, že nějaká pravidla (nějaký protokol) existuje.

URL

Uniform Resource Locator je adresa stránky nebo jiného souboru v Internetu. To je jediné, co musí vyplnit uživatel webového klienta do adresního řádku. Většinou je adresa skryta v odkazu na webové stránce, takže uživateli stačí kliknout myší na tento odkaz. URL může vypadat třeba takto:
http://www.lipava.cz/edu/skoleni/lekce1.html
V tomto URL je obsažen název protokolu, adresa webového serveru, adresář (složka) na serveru a nakonec jméno požadovaného souboru.

HTML

HyperText Markup Language je jazyk, ve kterém jsou napsány webové stránky. Tomuto jazyku rozumějí webové prohlížeče a musí mu také rozumět každý uživatel, který chce vytvořit svoji stránku. Stránky vygenerované wysiwyg editorem (např. M$ Word) ponechme stranou a označme je jako prasárny. Pamatujme, že HTML určuje obsah a strukturu stránky, vzhled řeší technologie jiné.

CSS

Cascading Style Sheets definují vzhled webové stránky. Styl může být zapsán v odděleném souboru, na který je odkaz z HTML dokumentu. Jednotného vzhledu všech stránek dosáhneme jednoduše tak, že všechny odkazují na stejný soubor stylu.

PHP

Personal Home Page je technologie pro vytváření dynamických stránek - takových, jejichž obsah se mění podle okolností - např. podle datumu a času, podle odpovědí zapsaných ve formuláři nebo podle stanice, která webový server kontaktuje. PHP skript interpretuje server a výslednou webovou stránku pošle klientovi.

JavaScript

Java Script je jazyk, jehož kód se zapisuje přímo do html stránky a interpretuje ho webový klient. Nejčastější využití je při kontrole správného vyplnění webového formuláře ještě před odesláním webovému serveru.

odkazy

http://www.w3c.org/WWW Consortium (W3C) - zabývá se vývojem webových standardů http://www.php.net/ domovská stránka projektu php http://www.apache.org/ domovská stránka projektu apache - nejpoužívanějšího web serveru http://www.jakpsatweb.cz/ výukové stránky o psaní webových stránek