K.Fliegelova - IKT - 2.ročník


říjen 2019

struktura html dokumentu

strukturu html dokumentu snadno zjistíme zobrazením zdrojového kodu nějakého jednoduché hml stránky.


význam některých zkratek


význam některých html značek

<html>  P  P vymezuje celý html dokument
<h1>  P  nadpis nejvyšší úrovně
<br>  N  tvrdý konec řádku
<p>  P  odstavec textu
<hr>  N  horizontální čára

značka P/N význam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<br> N tvrdý konec řádku
<p> P odstavec textu
<hr> N horizontální čára

listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na soubor ve stejném adtesáři

toto je odkaz na soubor ve stejném adtesáři

toto je odkaz na úvodní stránku webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na webovou stránku školy

obrázek na webohé stránce

Tady je obrázek: A je to!!!


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Pomocí kaskádových stylů se definuje vzhled html dokumentu.


bloky

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem (border), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding), blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem (margin).

Rozměry bloku lze určit vlastnostmi width(šířka) a height(výška).

Řádkové prvky (a,strong,em,b,u) vlastnosti width a height nemají. Jejich rozměry jsou určeny velikostí písma. Lze převést řádkový prvek na blokový a naopak - vlastnost display (=block,=inline)

pokusném souboru.


leden 2020

css a obrázky

Klíčem ke správnému zobrazení obrázků je nastavení css vlastnosti float. Vyzkoušíme na dalším pokusném souboru.

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje odlišit od sebe stejné prvky na webové stránce. Viz. příklad

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Pomocí kaskádových stylů se definuje vzhled html dokumentu.


únor 2020

obecný blokový/řádkový prvek, pozicování

obecný blokový prvek = div - příklad použití - pozicování
obecný řádkový prvek = span - příklad použití