M.Hadrávková: IKT 2.ročník

říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu zjistíme prohlídkou html kódu jednoduché webové stránky.


význam některých zkratek


význam html tagů (značek)

tag P/Nvýznam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<hr> N horizontální čára
<br> N tvrdý konec řádku
<ol> P číslovaný seznam (ordered list)
<ul> P nečíslovaný seznam (unordered list)
<li> P položka seznamu (list item)

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na stránku, která je ve stejném adresáři

toto je odkaz na stránku, která je ve jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

Návod na vytvoření ssh tunelu


listopad 2019

obrázky na webové stránce

Tady je můj obrázek


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

bloky

blok je obdelníková část stránky s nejakým obsahem. Blok má rámeček (border), který se implecitně nezobrazuje blok okraj (margin). Obsah bloku je od rámečku odsazen (pedding).

bloky a formátování textu

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem. Blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje. Od okolí odděluje blok okraj (margin). Obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).
Bloky si ještě jednou procvičíme na pokusném souboru.


leden 2020

css a obrázky

Ke správnému zařazení obrázku do html stránky je nejvhodnější upravit mu vlastnost float. Obrázek se stane plovoucím, tj. vyřadí se z normálního toku dokumentu a umístí k levému nebo pravému okraji rodičovského bloku - podle hodnoty vlastnosti float.

Další obsah stránky pak obrázek obtéká. Pokud je potřeba obtékání ukončit, nastaví se vlastnost clear. Viz. příklad