Sára H. IKT 2.ročník


Říjen 2019

struktura html dokumentu

nevím co je struktura html

význam některých zkratek

význam html značek

<html> P ohraničuje html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<p> P odstavec
<br> N tvrdé odřádkování

Listopad 2019

odkazy na webové stránce

odkaz na html stránku ve stejném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webowého serveru

toto je odkaz na úvodní stránku spolužáka

toto je odkaz na úvodní stránku jiného aktuálního webowého serveru

biologie

toto je odkaz na část stránky jiného webowého serveru

obrázky na webové stránce

obrázek: planeta


Prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

kaskádové styly definují vzhled dokumentu

bloky

blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem. Blok má rámeček (border) který se implicitně nezobrazuje. Od okolí blok odděluje rámeček (margin). Obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).

bloky

blok je obdélníková část stránky

Leden 2020

css a obrázky

Ke správnému zařazení obrázku do html stránky je nejvhodnější upravit vlastnost float. viz. příklad

Únor 2020

řídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje odlišit od sebe stejné prvky. Viz příklad

obecný blokový a obecný řádkový prvek

Obecný blokový prvek

-příklad použití: pozicování

obecný řádkový prvek = - příklad použití