A.Hrabýová: IKT 2.ročník


říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html nejlépe zjistím tak, že si prohlídnu zdrojový html text nějaké jednoduché stránky.

význam některých zkratek

 • http ... HyperText Transport Protocol = sada pravidel pro komunikaci mezi webovým serverem a klientem
 • html ... HyperText Markup Language = jazyk pro psaní webových stránek

 • význam některých zkratek

  význam html značek + tabulka

  značka P/N význam
  <html> P ohraničuje html dokument
  <hl> P nadpis nejvyšší úrovně
  <p> P odstavec
  <br> N tvrdé odřádkování
  <hr> N horizontální čára

  listopad 2019

  odkazy na webové stránce

  toto je odkaz na html stránku, která je ve stejném adresáři jako tato

  toto je odkaz na html stránku, která je v jiném adresáři než tato

  toto je odkaz na...

  toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

  toto je odkaz na úvodní stránku jiného webového serveru

  toto je odkaz na nějakou stránku na Internetu

  toto je odkaz na stránku Zoo

  obrázky na webové stránce

  tady je slibovaný obrázek :


  prosinec 2019

  úvod do kaskádových stylů

  Kaskádové styly definují vzhled dokumentů

  bloky

  Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem. Blok má rámeček (border), který není implicitně zobrazen. Od okolí blok odděluje okraj (margin). Obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).
  Bloky si ještě jednou procvičíme na pokusném souboru. Blokovému prvku lze nastavit rozměry vlastnostmi width height Opakem blokového prvku je prvek řádkový Převod lze z řádkového provést na blokový a naopak

  leden 2020

  css a obrázky

  Ke správnému zařazení obrázku do html stránky je nejvhodnější upravit mu vlastnost float. Obrázek se stane plovoucím, tj. vyřadí se z normálního toku dokumentu a umístí k levému nebo pravému okraji rodičovského bloku - podle hodnoty vlastnosti float.

  Další obsah stránky pak obrázek obtéká. Pokud je potřeba obtékání ukončit, nastaví se vlastnost clear. Viz. příklad

  únor 2020

  třídy prvků, pseudoprvky a pseudotřídy

  třída umožňuje navzájem odlišit stejné prvky, viz.příklad

  Některé pseudopříklady:
  :first-child :visited :link :hover :before :after :first-line :first-letter atd...

  obecný blokový a obecný řádkový prvek

  obecný blokový prvek = <div> - příklad použítí: pozicování
  obecný řádkový prvek = <span> - příklad použití