L. Huňarová: IKT 2.ročník

říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu zjistíme prohlídkou html kódu jednoduché webové stránky.


význam některých zkratek


význam html tagů (značek)

tag P/Nvýznam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<hr> N horizontální čára
<br> N tvrdý konec řádku
<ol> P číslovaný seznam (ordered list)
<ul> P nečíslovaný seznam (unordered list)
<li> P položka seznamu (list item)

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na stránku, která je ve stejném adresáři

toto je odkaz na stránku, která je ve jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

Návod na vytvoření ssh tunelu


listopad 2019

obrázky na webové stránce

Tady je můj obrázek Slááááááva!


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly jsou definitivnímu vzhledu dokumentu.

Blokovému prvku můžeme nastavit rozměry vlastnostmi width, height.


bloky

Blok je obdélníková část dokumentu s různým obsahem. Blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje, od sousedního bloku je oddělen okrajem (margin), a obsah blok je od rámečku odsazen (padding).

.
Procvičí me ještě dneska na pokusném souboru.

Blokovému prvku můžeme nastavit rozměry vlastnostmi width, height. Rozměry řádkových prvků (a,em,strong,b,u) jsou dány velikostí a typem písma. Blokový prvek lze převést na řádkový a naopak - vlastností disply.


únor 2020

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje od sebe odlišit stejné prvky - viz.příklad.

Některé příklady:
:first-line :first-letter :first-child :hover :before :after

obecný blokový/řádkový prvek, pozicování

obecný řádkový prvek je prvek &span

příklad použití
obecný blokový prvek = & příklad použití