2.ročník IKT - tvorba webových stránek

tuto stránku spravuje R.Vacek

Základy

Co je to webová stránka?

Webová stránka je dokument, který váš webový prohlížeč (např. Firefox, Chrome, InternetExplorer, ...) získá od nějakého webového serveru a zobrazí jej. Přívlastek "webový" znamená, že se týká nejrozšířenější internetové aplikace zvané World-Wide-Web určené pro poskytování informací.

Webová stránka se zapisuje v jazyce HTML (HyperText Markup Language). Jak název napovídá, je to text, ve kterém se vyskytují řídící značky neboli tagy. HTML dokument tedy můžeme chápat jako zdrojový kód webové stránky.

Struktura html dokumentu

Celý html dokument je složen z hlavičky a těla. Hlavička je většinou krátká, obsahuje různé informace např. titulek okna nebo použité kódování. Celý obsah webové stránky je umístěn v těle html dokumentu. Je rozdělen na jednotlivé odstavce a proložen nadpisy a podnadpisy. Nadpisů může být až 6 úrovní.

Formátování textu

Webový prohlížeč si odstavce textu formátuje sám podle toho, jak má široké okno. Snadno si to ověřím tak, že zkusím velikost okna změnit - prohlížeč si text přeformátuje podle nové velikosti okna.

Uspořádaný (předformátovaný) text

Pokud chci text uspořádat do sloupečků, mohu použít tzv. předformátovaný text. Ten prohlížeč formátuje stejně, jak je zapsán ve zdrojovém kódu stránky. Text zobrazuje neproporcionálním písmem. Příklad použití:

--------------------------------
 Význam některých html značek
--------------------------------
Značka (Ne)Párová    Význam
---------------------------------------------
html   P     ohraničuje celý dokument
head   P     hlavička dokumentu
body   P     tělo dokumentu
h1    P     nadpis nejvyšší úrovně
p    P     odstavec (paragraph)
pre   P     předformátovaný text
br    N     tvrdý konec řádku (break)
hr    N     čára (horizontal row)
---------------------------------------------

Tabulka

Jinou možností, jak uspořádat text, je vytvořit html tabulku. Je to trochu složitější, ale nabízí to více možností. Celá tabulka se skládá z řádků a každý řádek je rozdělen na jednotlivé buňky:

Význam některých html značek
Značka (Ne)Párová Význam
<html> P ohraničuje celý dokument
<head> P hlavička dokumentu
<body> P tělo dokumentu
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<p> P odstavec (paragraph)
<pre> P předformátovaný text
<br> N tvrdý konec řádku (break)
<hr> N čára (horizontal row)

I v obtížných podmínkách se organizační tým Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye naplno připravuje na své soutěže, jejichž termín byl letos určen na 7. – 9. května 2021. Již byla vydána zvláštní ustanovení a blíží se zahájení příjmu přihlášek, bližší informace k soutěžím se brzy začnou objevovat na facebookovém profilu PAMK Klatovy.

Loňská sezóna byla pro Pošumavský auto moto klub v AČR velmi nešťastnou. Hned dvakrát musely být ve vysokém stupni příprav odvolány chystané mistrovské soutěže, klub se navíc musel s ohledem na epidemiologickou situaci vzdát i některých dalších oblíbených aktivit a plánovaných akcí. Ani rok 2021 v tomto směru nezačal příliš šťastně, přesto už klatovští nehodlají 29. ročník Historic Vltava Rallye a 55. Rallye Šumava Klatovy dále odkládat, ač zjevně za cenu mnoha omezení.

„Děláme vše možné i nemožné pro to, abychom mohli soutěže v plánovaném květnovém termínu uspořádat,“ říká s ustaraným výrazem předseda organizačního výboru obou podniků Jan Petrů a pokračuje: „S napětím jsme sledovali situaci ohledně víkendové Valašské rally a její úspěch byl pro nás velkým povzbuzením a zároveň výzvou. Na webových stránkách máme již schválená zvláštní ustanovení a v nejbližší době bude spuštěn i systém přihlášek pro závodníky.

V tomto týdnu bychom měli dostat vyjádření od Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně naší žádosti o výjimku ze zákazu sportovních akcí, poté nás ještě čeká konečné jednání s Krajskou hygienickou stanicí, při kterém budou upřesněny detailní podmínky pro konání našich podniků a epidemiologických opatření při nich. Čas běží zcela neúprosně a všeobecná situace se nelepší tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Proto je stále více zjevné, že všechny účastníky čeká testování na přítomnost zlého viru a co nás mrzí nejvíc – že se naše soutěže tentokrát budou muset obejít bez diváků. Moc nás to všechno mrzí, ale po zralé úvaze jsme se rozhodli Šumavu a Vltavu dále neodkládat a odjet je i v těchto nepříjemných podmínkách. Víme, že to není ideální a ani my jsme nebyli v tomto rozhodnutí zcela jednotní, prosíme však veřejnost o pochopení. Bohužel jak jsme si loni na vlastní kůži ověřili, ani odklad termínu nemusí nutně znamenat záruku zlepšení situace. Věřte, že nám budou diváci velice chybět, pokusíme se však fanouškům zprostředkovat maximum zážitků z tratě alespoň ve virtuální formě.

Odkaz na Nejlepší vyhledávač

pokusy s bloky

Odkaz na Jeden z nejhorších zdrojů informací

Odkaz na CORNDOOOG

Odkaz na Ničení stěn zdarma

Odkaz na Plácající rybu

Odkaz na epileptický párek (varování, opravdu může způsobit epilepsii)

Odkaz na další level umění

Odkaz na nacházení myšítka (stačí chvíli nechat myš v klidu na obrazovce)

tuto stránku vytvořil Tomáš Hýbel