R.Kopáček - IKT - 2.ročník


říjen 2019

struktura html documentu

strukturu html dokumentu snadno zjistíme zobrazením zdrojového kódu nějake jednoducheé html stránky.


Význam některých zkratek


význam některých html značek + tabulka

značka P/N význam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<br> N tvrdý konec řádku
<p> P odstavec textu
<hr> N horizontální čára

listopad 2019

odkazy na Webové stránce

toto je odkaz na soubor ve stejném adresáři

toto je odkaz na soubor v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku webového serveru

toto je odkaz na uvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na uvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na mimoškolský webový server


obrázky na webové stránce

tady je obrázek: BOHA JÍDLA HRUŠKÁČE


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Pomocí kaskádových stylů se definuje vzhled html dokumentu.


bloky a formátování textu

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem (border), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding), blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem (margin).

U textových bloků můžeme nastavit typ a velikost písma, odsazení, zarovnání a rozestupy řádků.
Procvičíme si na pokusném souboru.


leden 2020

css a obrázky

Klíčem ke správnému zobrazení obrázků je nastavení css vlastnosti float. Ta vytvoří plovoucí blok, který se vyjme z normálního toku dokumentu a umístí k okraji rodičovského bloku (levému či pravému - podle hodnoty vlastnosti float). Plovoucí blok je pak obtékán.

Někdy je potřeba ukončit obtékání. To zajistí vlastnost clear nastavená u bloku, který již obtékat nemá. Vyzkoušíme v dalším pokusném souboru.

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje odlišit od sebe stejné prvky na webové stránce. Viz. příklad
Některé pseudopříklady:
:first-child :link :visited :hover :before :after :first-line :first-letter atd...

únor 2020

obecný blokový/řádkový prvek, pozicování

obecný blokový prvek = div - příklad použití - pozicování
obecný řádkový prvek = span - příklad použití