N. Kováříková - IKT - 2. ročník


říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu

Strukturu html si jednoduše snadno zjistíme zobtrazením zdrojového kódu nějaké jednoduché html stránky.


listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je něco idk

toto je odkaz na soubor ve stejném adresáři

toto je odkaz na soubor ve jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na mimoškolní webovou stránku


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů

Pomocí kaskádových stylů se definuje vzhled html dokumenu.


význam některých zkratek

bloky

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem (border), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding), blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem (margin).

Rozměry bloků lze určit vlastnostmi width a height. Jejich rozměry jsou určeny velikosí písma. Lze převést řádkový prvek na blokový a naopak - vlasnost display (=block,=inline)

Řádkové prvky (a,strong,em,b,u,...) vlastnosti width a height nemají.

procvičíme si na pokusném souboru


význam některých html značek + tabulka

<html>  P  vymezuje celý html dokument
<h1>  P  nadpis nejvyšší úrovně
<br>  P  tvrdý konec řádku
<p>  P  odstavec textu
<br>  P  horizontální čára

značka P/N význam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<p> N tvrdý konec řádku
<br> P odstavec textu
<p> N horizontální čára

obrázky na webové stránce

tady je obrázek: yyy

leden 2020

css a obrázky

Klíčem ke správnému zobrazení je nastavení css vlastnosti float. Vyzkoušíme na dlaším pokusném souboru.

třídy prvků pseudotřídy, pseudoprvky

třída umožňuje odlišit od sebe sejné prvky ba webové stránce. viz. příklad
Někeré pseudopříklady: :first-child

únor 2020

obecný blokový/řádkový prvek, pozicování

obecný blokový prvek = diff
- příklad použití pozicování
obecný řádkový prvek = span - přílad použití


Four, three, two, fuck you. Listen up y'all, this shit is ironic. (Strider's beats are best suited to trolls hooked on phonics!)

Teacher, teacher can't tell me nothing. Only word I learned was dysfunction. Mom and daddy, you just don't get it. All the kids at school say I'm different. псевдо-латинский текст, который используется для веб дизайна, типографии, оборудования, и распечатки вместо английского текста для того, чтобы сделать ударение не на содержание, а на элементы дизайна.

Johnny's got a loaded .45. Found it in his dad's shoebox. Johnny doesn't wanna be alive. But he's gotta make his school stop. Такой текст также называется как заполнитель. Это очень удобный инструмент для моделей (макетов). Он помогает выделить визуальные элементы в документе или презентации, например текст, шрифт или разметка.

(No, I don't do kismesis). Такой текст также называется как заполнитель. Это очень удобный инструмент для моделей (макетов). Он помогает выделить визуальные элементы в документе или презентации, например текст, шрифт или разметкапо большей части является элементом латинского текста классического автора и философа Цицерона. Слова и буквы были заменены добавлением или сокращением элементов, поэтому будет совсем неразумно пытаться передать содержание; это не гениально, не правильно, используется даже не понятный латинский.