vlada kovtun IKT 2.ročník

říjen 2019

Strukturu html dokumentu si nejlépe můžeme prohlédnout

význam některých zkratek


význam html tagú (značek)

<html>   P  vymezuje celý html dokument
<h1>   P  nadpis nejvyšší úrovně <hr>   N  horizontální čára

HTML TAG P/N VÝZNAM
<html>  P  vymezuje celý html dokument
<h1>  P  je nadpis nejvyšší úrovně
<hr>  N  je horizontální čára
<br>  N  je odřádkování odstavce
<p>  P  je odstavec textu
<head>  P  je hlavička textu/webové stránky
<body>  P  je "tělo" textu, místo pro umístění textu
<ul>  P  je seznam s tečkou na začátku

strukturu html dokumentu zistíme prohlídkou html kodu jednoduché webové stránky.

návod na vytvoření ssh tunelu

listopad 2019

obrázky na webové stránce

tady je múj obrázek eeeeea!


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylu

kaskádové styly slouží k definování vzhledu html dokumentu.


bloky a formátování textu

blok je obdélníková část s nějakým obsahem. blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje do sousedního bloku je oddělen okrajem (margin), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).

blokovému prvku můžeme nastavit rozměry vlastnostmi width, height.

rozměry řádkových prvku (a,e,strong,b,u) jsou dány velikostí a typem písma. blokový prvek lze převést na řádkový a naopak

leden 2020

css a obrázky

pro správne uložení obrázku do dokumentu je nejlépe upravit vlastnost FLOAT. Opět vyzkoušíme na cvičném souboru.

únor2020

Třída umožňuje navzájem odlišit stejné prvky. Viz. viz. příklad
některé pseudopříklady:
:first-line :first- letter :first-child :hover :before