2.ročník IKT -tvorba webových stránek

Dude you have tattos? youre hot, no need to debate.

Základy

Co je to webová stránka?

Webová stránka je dokument, která náš webový prohlížeč získá od nějakého webového serveru a zobrazí jej. Přívlastek "webový" znamená, že se týká nejrozšířenejší internetové aplikace zvané World Wide Web určené pro poskytnutí informací.

Zapisuje se v jazyce HTML. Je to text ve kterém se používají tzv. řídící značky - tagy. HTML dokument je zdrojový kod webové stránky.

Struktura html dokumentu

Struktura stránky obsahuje základní značky začínající úvodem, titulem,hlavičkou. Pak je obsah těla ve kterém se dá vytvořit menu a vložit odkazy na stránky. Pak se dají vložit odkazy na webové stránky a ruzné aktivity. Tělo dokumentu je složeno z nadpisů a odstavců.

Formátování textu

Webový prohlížeč si odstavce textu formátuje sám podle toho, jak má široké okno. Snadno si to ověřím tak, že zkusím velikost okna změnit - prohlížeč si text přeformátuje podle nové velikosti okna.

Uspořádaný (předformátovaný) text

Pokud chci text uspořádat do sloupečků, mohu použít tzv. předformátovaný text. Ten prohlížeč formátuje stejně, jak je zapsán ve zdrojovém kódu stránky. Text zobrazuje neproporcionálním písmem. Příklad použití: