2.ročník IKT - tvorba webových stránek

zaklady

Co to je webová stránka

Webová stránka je jedna určitá stránka na jedné určité adrese. Zobrazuje se jako dokument internetového prohlížeče po zadání příslušné URL adresy, většinou pomocí World Wide Webu (WWW).

Data jsou psána kódem pomocí značkovacího jazyka HTML nebo XHTML a kaskádových stylů CSS. Html dokument je zdrojovým kódem webové stránky.

Struktura html dokumentu

HTML dokument se skladá z hlavičky a těla. V hlavičce jsou různé informace o stránce, v těle je vlastní obsah stránky, který se zobrazí v okně prohlížeče.

Odkazy

Jak se dělá odkaz

odkaz se vytvoří tagem <a>

Příklady odkazů

Odkaz na seznam.cz
Odkaz na konkrétní článek na seznamu. odkaz na pokusný dokument