K. Mišíková - IKT - 2.ročník

Říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu snadno zjistíme zobrazením zdrojového kódu nějaké jednoduché html stránky.

Strukturu html dokumentu snadno zjistíme zobrazením zdrojového kódu nějaké jenoduché html stránky.

významy některých zkratek

význam některých html značek

<html>  P  vymezuje celý html dokument
<h1>  P  nadpis nejvyšší úrovně
<br>  N  tvrdý konec řádku
<p>  P  odstavec textu
<hr>  N horizontální čára

značka P/N význam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<br> N tvrdý konec řádku
<p> P odstavec textu
<hr> N horizontální čára

Listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na soubor ve stejném adresáři

toto je odkaz na soubor v jiném adresáři

toto je odkaz na uvodní stránku webového serveru

toto je odkaz na stránku Kamči Ullmannové

toto je odkaz na mimo školní webový server 1

toto je odkaz na mimo školní webový server 2

obrázky na webové stránce

prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

pomocí kaskádových stylů se definuje vzhled stránky html dokumentu


bloky a formátování textu

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem (border), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding), blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem (margin).

Rozměry bloku lze určit vlastnostmi width(šířka) a height(výška).

Řádkové prvky (a,strong,em,b,u) vlastnosti width a height nemají. Jejich rozměry jsou určeny velikostí písma. Lze převést řádkový prvek na blokový a naopak - vlastnost display (=block,=inline)

U textových bloků můžeme nastavit typ a velikost písma, odsazení, zarovnání a rozestupy řádků.
Procvičíme si na pokusném souboru.


Leden 2020

css a obrázky

Klíčem ke správnému zobrazení obrázků je nastavení css vlastnosti float. Vyzkoušíme na dalším pokusném souboru.

pousném souboru.

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožnuje odlišit od sebe stejné prvky na webové stránce. Viz. příklad
Některé pseudopříklady: :first-child :link :visited :hover :before :after :first-line :first-letter

únor 2020

obecný blokový/řádkový prvek, pozicování

obecný blokový prvek = div - příklad použití - pozicování
obecný řádkový prvek = span - příklad použití