K.Mrázová: IKT 2.ročník


říjen 2019

struktura html dokumentu

strukturu html nejlépe zjistím tak, že si prohlídnu zdrojový html text nějaké jednoduché stránky.


význam některých zkratek


význam html značek + tabulka

značka P/N význam
<html> P ohraničuje html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<p> P odstavec
<br> N tvrdé odřádkování
<hr> N horizontální čára

listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na html stránku, která je ve stejném adresáři, jako tato

toto je odkaz na html stránku, která je v jiném adresáři, jako tato

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka/spolužačky

toto je odkaz na úvodní stránku jiného webového serveru

toto je odkaz na nějakou stránku v Internetu.

toto je sociopatie


obrázky na webové stránce

Tady je slibovaný obrázek: Huráááá!!!


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly definují vzhled dokumentu.

bloky a formátování textu

Blok je obdélníková část stránky s libovolným obsahem. Blok má rámeček (border), který není implicitně zobrazen. Od okolí blok odděluje okraj (margin). Obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).
Bloky si ještě jednou procvičíme na pokusném souboru.

Blokovému prvku lze nastavit rozměry vlastnostmi width, height. Opakem blokového prvku je prvek řádkový (a,em,strong,b,u). Blokový prvek lze převést na řádkový a naopak - vlastnost display.

leden 2020

CSS a obrázky

Ke správnému zařízení obrázku do html stránky je nejvhodnější upravit vlastnost float. Viz. příklad.

únor 2020

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje navzájem odlišit stejné prvky. Viz. příklad

Některé pseudopříklady:
:first-child :visited :link :hover :before :after :first-line :first-letter atd...

Obecný blokový/řádkový prvek

obecný blokový prvek = <div> - příklad použití: pozicování
obecný řádkový prvek = <span> - příklad použití