I.Orlíková - IKT - 2.ročník


říjen 2019

Struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu zjistím zobrazením zdrojového kódu nějaké jednoduché html stránky.

Význam některých zkratek

Význam některých html značek a příklad tabulky

Značka P/N Význam
<html> P vymezuje celý html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<h3> P nadpis nejnižší úrovně
<br> N tvrdý konec řádku
<p> P odstavec textu
<hr> N horizontální čára

listopad 2019

Odkazy na webové stránce

toto je odkaz na soubor ve stejném adresáři

toto je odkaz na soubor v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na mimoškolní webový server

toto je odkaz na mimoškolní webový server

Obrázky na webové stránce

tady je obrázek:


prosinec 2019

Úvod do kaskádových stylů

Pomocí kaskádových stylů se definuje vzhled html dokumentu.

Bloky a formátování textu

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem (border), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding), blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem (margin).

Rozměry bloku lze určit vlastnostmi width (šířka) a height (výška).
Řádkové prvky (a, strong, em, b, u) vlastnosti width a height nemají. Jejich rozměry jsou určeny velikostí písma. Lze převést řádkový prvek na blokový a naopak - vlastností display (=block, =inline).

U textových bloků můžeme nastavit typ a velikost písma, odsazení, zarovnání a rozestupy řádků.

Procvičíme si na pokusném souboru.


leden 2020

CSS a obrázky

Klíčem ke správnému zobrazení obrázků je nastavení CSS vlastnosti float. Vyzkoušíme na dalším pokusném souboru.

Třídy prvků, pseudotřídy a pseudoprvky

Třída umožňuje od sebe odlišit stejné prvku na webové stránce. Viz. příklad.

Některé pseudopříklady :first-child :link :visited :hover :before :after :first-line :first-letter


únor 2020

Obecný blokový a řádkový prvek

Obecný blokový prvek = div
Příklad použití na souboru.

Obecný řádkový prvek = span
Příklad použití na souboru.