A.Pavlikova IKT 2.ročník

říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu zjistíme prohlídkou html kódu jednoduché webové stránky.


význam některých zkratek


význam html tagů

HTML TAG P/N VÝZNAM
<html>  P  vymezuje celý html dokument
<h1>  P  je nadpis nejvyšší úrovně
<hr>  N  je horizontální čára
<br>  N  je odřádkování odstavce
<p>  P  je odstavec textu
<head>  P  je hlavička textu/webové stránky
<body>  P  je "tělo" textu, místo pro umístění textu

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na stránku která je ve stejném adresáři

toto je odkaz na stránku která je ve jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

Návod na vytvoření ssh tunelu


listopad 2019

obrázky na webové stránce

Tady je můj obrázek Germain Richier


obrázky na webové stránce


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly slouží k definování vzhledu html dokumentu.


bloky a formátování textu

Je obdélníková část dokumentu s nějakým obsahem. Blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje, od sousedního bloku je oddělen okrajem (margin), obsah bloku je od rámrčku odsazen (padding)

Procvičí me ještě dneska na pokusném souboru.

Blokovému prvku můžeme nastavit rozměry vlastnostmi width, heighr. Rozměry řádkových prvků jsou dány velikostí a typem písma. Blokový prvek lze převést na řádkový a naopak


leden 2020

css a obrázky

správné uložení obrázků do domumentu je nejlépe uopravit vkastnosti float. Opět procvičíme na obrazky.html.

unor 2020

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožnuje od sebe odlišit stejné prvky viz.příklad.
Některé pseudopříklady:
:first-line : first-letter :first-child :hover :before :after

obecný blokový/řádkový prvek

obecný blokový prvek = <div> - příklad použití: pozicování
obecný řádlový prvek = <span> - příklad použití