K.Pechouckova: IKT 2.ročník


říjen 2019

struktura html dokumentu

strukturu html nejlépe zjstím tak, že si prohlídnu zdrojový html text nějaké jednoduché stránky sakryškote

význam někerých hezkých zkratek


význam html značek + tabulka

značka P/N význam
<html> P ohraničuje html dokument
<h1> P nadpis vyšší úrovně
<p> P odstavec
<br> N tvrdé odřádkování
<li> N tečky-body
<hr> N horizontální čára
<ul> P tabulka bez ohraničení?

listopad 2019

odkazy na webové sránce

tady bejby je odkaz na html sránku, kerá je ve stejném adresáři jako tato aktuální kráska

ne tady bejku je odkaz na html stránku která je v jiném adresáři

tak nakonec tady je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového server

ne klikni sem prosimtě je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

jestli jsi bejk ta zde je odkaz na úvodní stránku jiného webového serveru

teď trocha etikety, vzdělání to je ono je odkaz na úvodní stránku jiné webové stránky na inernetu

tělo a přírodní léčení rychle a levně je opět (už mě to neba) odkaz na úvodní stránku jiné webové stránky na inernetu


obrázky na webové sránce

tadyy jsi moje láska


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

kaskádové styly definují vzhled dokumentu

bloky a formátování textu

blok je obdelníková část stránky s nějakým obsahem. blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje. od okolí odděluje blok okraj (margin). obsah bloku je od rámečku odsazen (padding)

Bloky si ještě jednou procvičíme na pokusném souboru

Blokovému prvku lze nastavit rozměry vlastnostmi width, height.
Opakem blokového prvku je prvek řádkový (a,em,strong,b,u)
Blokový prvel lze převést na řádku a naopak - vlastmost display

leden 2020

css a obrázky

Ke správnému zařazení obrázku do html stránky je nejvhodnější upravit vlastnost float.

Viz. příklad

únor

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje navzájem odlišit stejné prvky. Viz. příklad

Některé pseudopříklady:
:first-child :visited :link :hover :before :after :first-line :first-letter atd...

Obecný blokový/řádkový prvek

obecný blokový prvek = <div> - příklad použítí:pozicování
obecný řádkový prvek = <span> - příklad použití