2.ročník IKT - tvorba webových stránek

Základy

Co je to webová stránka?

Webová stránka je dokument, která náš webový prohlížeč (např. Firefox, Chrome, InternetExplorer,...) získá od nějakého webového serveru a zobrazí jej. Přívlastek "webový" znamená, že se týká nejrozšířenejší internetové aplikace zvané World Wide Web určené pro poskytnutí informací. Zapisuje se v jazyce HTML. Je to text, ve kterém se používají tzv. řídící značky - tagy. HTML dokument je zdrojový kod webové stránky.

Struktura HTML dokumentu

Celý html dokument je složen z hlavičky a těla_ Hlavička je většinou krátká, obsahuje různé informace např. titulek okna nebo použité kódování. Celý obsah webové stránky je umístěn v těle html dokumentu. Je rozdělen na jednotlivé odstavce a proložen nadpisy a podnadpisy. Nadpisů může být až 6 úrovní.

Formátování textu

Webový prohlížeč si odstavce textu formátuje sám podle toho, jak má široké okno. Snadno si to ověřím tak, že zkusím velikost okna změnit - prohlížeč si text přeformátuje podle nové velikosti okna.

Uspořádaný (předformátovaný) text

Pokud chci text uspořádat do sloupečků, mohu použít tzv. předformátovaný text. Ten prohlížeč formátuje stejně, jak je zapsán ve zdrojovém kódu stránky. Text zobrazuje neproporcionálním písmem. Příklad použití:

--------------------------------
 Význam některých html značek
--------------------------------
Značka (Ne)Párová    Význam
---------------------------------------------
html   P     ohraničuje celý dokument
head   P     hlavička dokumentu
body   P     tělo dokumentu
h1    P     nadpis nejvyšší úrovně
p    P     odstavec (paragraph)
pre   P     předformátovaný text
br    N     tvrdý konec řádku (break)
hr    N     čára (horizontal row)
---------------------------------------------

Tabulka

Jinou možností, jak uspořádat text, je vytvořit html tabulku. Je to trochu složitější, ale nabízí to více možností. Celá tabulka se skládá z řádků a každý řádek je rozdělen na jednotlivé buňky:

Význam některých html značek
Značka (Ne)Párová Význam
<html> P ohraničuje celý dokument
<head> P hlavička dokumentu
<body> P tělo dokumentu
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<p> P odstavec (paragraph)
<pre> P předformátovaný text
<br> N tvrdý konec řádku (break)
<hr> N čára (horizontal row)

Odkaz na blaznovastvi

Odkaz na kotel

Odkaz na brko

Odkaz na sracka

Odkaz na Plácající rybu

Odkaz na dalsi shit (varování, opravdu může způsobit epilepsii)

Odkaz na další level umění

Odkaz na blunt (stačí chvíli nechat myš v klidu na obrazovce)

tuto stránku vytvořil monicka