2.ročník IKT - tvorba webových stránek

tuto stránku spravuje A.Rišková

Základy

Co je to webová stránka?

Webová stránka je dokument, která náš webový prohlížeč (např. Firefox, Chrome, InternetExplorer,...) získá od nějakého webového serveru a zobrazí jej. Přívlastek "webový" znamená, že se týká nejrozšířenejší internetové aplikace zvané World Wide Web určené pro poskytnutí informací. Zapisuje se v jazyce HTML. Je to text, ve kterém se používají tzv. řídící značky - tagy. HTML dokument je zdrojový kod webové stránky.

Struktura HTML dokumentu

Celý html dokument je složen z hlavičky a těla_ Hlavička je většinou krátká, obsahuje různé informace např. titulek okna nebo použité kódování. Celý obsah webové stránky je umístěn v těle html dokumentu. Je rozdělen na jednotlivé odstavce a proložen nadpisy a podnadpisy. Nadpisů může být až 6 úrovní.

Formátování textu

Webový prohlížeč si odstavce textu formátuje sám podle toho, jak má široké okno. Snadno si to ověřím tak, že zkusím velikost okna změnit - prohlížeč si text přeformátuje podle nové velikosti okna.

Uspořádaný (předformátovaný) text

Pokud chci text uspořádat do sloupečků, mohu použít tzv. předformátovaný text. Ten prohlížeč formátuje stejně, jak je zapsán ve zdrojovém kódu stránky. Text zobrazuje neproporcionálním písmem. Příklad použití:

  --------------------------------
  Význam některých html značek
  --------------------------------
  Značka (Ne)Párová    Význam
  ---------------------------------------------
  html   P     ohraničuje celý dokument
  head   P     hlavička dokumentu
  body   P     tělo dokumentu
  h1    P     nadpis nejvyšší úrovně
  p    P     odstavec (paragraph)
  pre   P     předformátovaný text
  br    N     tvrdý konec řádku (break)
  hr    N     čára (horizontal row)
  ---------------------------------------------

Tabulka

Jinou možností, jak uspořádat text, je vytvořit html tabulku. Je to trochu složitější, ale nabízí to více možností. Celá tabulka se skládá z řádků a každý řádek je rozdělen na jednotlivé buňky:

HTML Tag Párovost Vysvětlení
<html> Ano Ohraničení celého HTML dokumentu
<body> Ano Ohraničení těla HTML dokumentu
<div> Ano Tag pro obecné rozdělení dokumentu
<h1> Ano Nadpis nejvyššího řádu
<style> Ano Ohraničuje styl HTML dokumentu
<hr> Ne Horizontální čára
<br> Ne Odřádkování

Obrázky

Na webovou stránku se obrázek přidá párovou značkou . Parametrem "src" určím, jaký obrázek se zobrazí. Pokud je soubor ve stejném adresáři jako html dokument, stačí napsat hodnotu parametru "src" jen jméno souboru (do uvozovek). Jsou-li soubory s obrázky umístěny jinde, musím napsat cestu k nim.

Pokud neurčím jinak (to se bude probírat později), obrázek se chová v toku dokumentu jako samostatný odstavec. Není dobré obrázkem zakrýt moc místa, většinou je důležitý text. Zatím nechci míchat obrázky s textem ve stejném odstavci, vypadá to divně.

Pokud zapíšu obrázků víc, poskládají se vedle sebe až do šířky stránky.

Kdybych chtěl obrázky skládat pod sebe, musím zapsat tvrdé odřádkování
.
Odkazy

Jak na to

Odkazy dělají z webové stránky silný informační nástroj. Odkaz se vytvoří tagem a. Parametrem "href" se určí cíl odkazu. Tak jako u obrázků, pokud je cílový dokument ve stejném adresáři, stačí napsat jméno souboru - viz.příklad Toto je odkaz na sousední dokument.

Různé varianty HTML odkazů

Odkaz na pokusy s bloky zde
Odkaz na zadání zde
Odkaz na sama sebe index.html
Vyhledávání Google
Prohlášení o Uhlíkové neutralitě Googl
Lorem impsum generátor hlavní stránka
Lorem impsum generátor vygenerované odstavce Odkaz na začátek dloooouhého dokumentu,
Odkaz na předposlední odstavec dloooouhého dokumentu,
Odkaz na školní web SUPŠ Zámeček
Odkaz na úvodní stránku s návody, jak napsat html dokument
Odkaz na jinou stránku, s popisem struktury dokumentu
Odkaz na Google