IKT 2.ročník

Říjen 2019

Struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu si nejlépe můžeme prohlédnout ze zdrojového kódu jednoduché webové stránky.Význam některých zkratek


Význam html tagů (značek)

(P - párový tag, N - nepárový tag)
Párové tagy se ukončují lomítkem /

HTML TAG P/N VÝZNAM
<html>  P  vymezuje celý html dokument
<h1>  P  je nadpis nejvyšší úrovně
<hr>  N  je horizontální čára
<br>  N  je odřádkování odstavce
<p>  P  je odstavec textu
<head>  P  je hlavička textu/webové stránky
<body>  P  je "tělo" textu, místo pro umístění textu
<ul>  P  je seznam s tečkou na začátku

Odkazy na webové stránce

Toto je odkaz na stránku která je ve stejném adresáři jako aktuální stránka.

Toto je odkaz na stránku která je v jiném adresáři než aktuální stránka.

Toto je odkaz na úvodní dokument aktuálního webového serveru.

Toto je odkaz na webové stránky Tomáše Doležala.

Pro radost...

Návod na vytvoření ssh tuneluListopad 2019

Obrázky na webových stránkách

Pika, pika, pikachu!! eeeeea!!Prosinec 2019

Úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly slouží v definování vzhledu dokumentu.


Bloky a formátování textu

Procvičíme na pokusném souboru.


Leden 2020

Css a obrázky

Pro správné uložení obrázku do dokumentu je nejlepší upravit vlastnost FLOAT. Opět vyzkoušíme na cvičném souboru.Únor 2020

Třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje od sebe odlišit stejné prvky - viz. příklad.
Některé pseudopříklady:
:first-line :first-letter :first-child :hover :before :after

Existuje obecný blokový a obecný řádkový prvek, vytváření pozicování

Obecný řádkový prvek je prvek <span>. Příklad použití je tady
Obecný blokový prvek je prvek <dif>. Příklad použití je tady