L.Rovenská - IKT - 2.ročník


říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu snadno zjistíme zobrazením zdrojového kódu nějaké jednoduché html stránky.

význam některých zkratek


význam některých html značek

<html>  P  vymezujte celý html dokument
<hl>  P  nadpis nejvyšší úrovně
<br>  N  tvrdý konec řádku
<p> P odstavec textu <hr> N horizontální čára

značka P/N význam
<html> P vymezujte celý html dokument
<hl> P nadpis nejvyšší úrovně
<br> N tvrdý konec řádku
<p> P odstavec textu
<hr> N horizontální čára

listopad 2019

úvod do kaskádových stylů

toto je odkaz na soubor ve stejném adresáři

toto je odkaz na soubor v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na mimo školní server

obrázky na webové stránce

tady je obrázek: A je to !!!

prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Pomocí kaskádových stylů se definuje vhled html dokemntu.


bloky

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem (border), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding), blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem (margin).