L.Rovenská - IKT - 2.ročník


říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu snadno zjistíme zobrazením zdrojového kódu nějaké jednoduché html stránky.


význam některých zkratek


význam některých html značek + tabulka

značka P/N význam
<html> P vymezujte celý html dokument
<hl> P nadpis nejvyšší úrovně
<br> N tvrdý konec řádku
<p> P odstavec textu
<hr> N horizontální čára

listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na soubor ve stejném adresáři

toto je odkaz na soubor v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na mimoškolní webový server

toto je odkaz na mimoškolní webový server

html barvy


obrázky na webové stránce

Tady je obrázek: A je to !!!


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Pomocí kaskádových stylů se definuje vhled html dokemntu.


bloky

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem.
Blok je ohraničen rámečkem (border), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding), blok je od rodičovského bloku oddělen okrajem (margin).

Rozměry bloku lze určit vlastnostmi width(šířka)a height(výška) Procvičíme si na pokusném souboru. Procvičíme si na pokusném souboru.

leden 2020

css a obrázky

Klíčem ke správnému zobrazení obrázků je nastavení css vlastnosti float. Vyzkoušíme na dalším pokusném souboru.

obecný blokový prvek = div - příklad použití - pozicování
obecný řádkový prvek = span - příklad použití

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje odlišit od sebe stejné prvky na webové stránce. Viz. příklad