IKT 2. ročník

říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu htlm dokumentu zjistíme prohlídkou html kódu jednoduché webové stránky.


význam některých zkratek

 • http = Hyper Text Transfer Protocol ... sada pravidel pro komunikaci mezi webovým serverem a klientem
 • http = Hyper Text Transfer Protocol Secured ... totéž + zabezpečený přenos šifrování
 • http = HyperText Markup Language ... jazyk pro psaní webových stránek

 • význam html tagů (značek)

  tag P/N význam
  <html> P vymezuje celý html dokument
  <hl> P nadpis nejvyšší úrovně
  <hr> N horizontální čára
  <br> N tvrdý konec řádku
  <ol> P číslovaný seznam (ordered list)
  <ul> P nečíslovaný seznam (unordered list)
  <li> P položka seznamu (list item)

  odkazy na webové stránce

  totoje odkaz na stránku, která je ve stejném adresáři

  totoje odkaz na stránku, která je v jiném adresáři

  totoje odkaz na úvodní stránku webového serveru

  toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

  Pro radost...

  Návod na vytvoření ssh tunelu


  Listopad 2019

  Obrázky na webových stránkách

  Tady je obrázek


  Prosinec 2019

  úvod do kaskádových stylů (CSS)

  Kaskádové styly slouží k definování vzhledu html dokumentu.

  Kasádové styly slouží k definování vzhledu html dokumentu.

  bloky a formátování textu

  Blok je obdélníková část dokumentu s nějakým obsahem. Blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje, od sousedního bloku je oddělen okrajem (margin), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).
  Procvičíme ještě na pokusném souboru.

  Blokovému prvku můžeme nastavit rozměry vlastnostmi width, height. Rozměry řádkových prvků (a,em,strong,b,u) jsou dány velikostí a typem písma. Blokový prvek lze převést na řádkový a naopak - vlastností display.


  leden 2020

  css a obrázky

  Pro správné uložení obrázku do dokumentu je nejlépe upravit vlastnost float. Opět vyzkoušíme na cvičném souboru.


  Únor 2020

  třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

  Třída umožňuje od sebe odlišit stejné prvky - viz. příklad.
  Některé pseudopříklady:
  :first-line :first-letter :first-child :hover :before :after

  obecný blokový/řádkový prvek, pozicování

  obecný řádkový prvek = <span> - příklad použití
  obeecný blokový prvek = <div> - příklad použití