IKT 2 . ročník

říjen 2019

Strukturu html dokumentu si nejlépe můžeme prohlédnout

význam některých zkratek


význam některých zkratek

<html>   P  vymezuje celý html dokument
<h1>   P  nadpis nejvyšší úrovně <hr>   N  horizontální čára

HTML TAG P/N VÝZNAM
<html>  P  vymezuje celý html dokument
<h1>  P  je nadpis nejvyšší úrovně
<hr>  N  je horizontální čára
<br>  N  je odřádkování odstavce
<p>  P  je odstavec textu
<head>  P  je hlavička textu/webové stránky
<body>  P  je "tělo" textu, místo pro umístění textu
<ul>  P  je seznam s tečkou na začátku

 • http = HyperText Transfer Protocal ...sada pravidel pro komunikaci mezi webov7m serverem klientem
 • http = HyperText Transfer Protocol secured... tot26 +zabezpečený přenos šifrováním

 • význam html tagú (značek)

  <mtml> P vymezuje celý html dokument

  struktura html dokument

  strukturu html dokumentu zistíme prohlídkou html kodu jednoduché webové stranky

  Vytvoření ssh tunelu

  Vytvoření ssh tunelu

  S

  listopad 2019

  obrázky na webové stránce

  Tady je můj obrázek


  prosinec 2019

  úvod do kaskádových stylu

  kaskádové styly slouží k definování vzhledu html dokumentu.


  bloky

  blok je obdélníková část s nějakým obsahem. blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje do sousedního bloku je oddělen okrajem (margin), obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).

  leden 2020

  css a obrázky

  pro správne uložení obrázku do dokunentu je nejlépe upravit vlastnost FLOAT. Opět vyzkoušíme na cvičném souboru.

  Únor 2020

  Třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

  Třída umožňuje od sebe odlišit stejné prvky - viz. příklad.
  Některé pseudopříklady:
  :first-line :first-letter :first-child :hover :before :after

  Existuje obecný blokový a obecný řádkový prvek, vytváření pozicování

  Obecný řádkový prvek je prvek <span>. Příklad použití je tady
  Obecný blokový prvek je prvek <dif>. Příklad použití je tady