2.ročník IKT - Tvorba web. stránek :)

Základy

Co.je.to.webová.stránka

...Webová stránka je jedna určitá stránka na jedné určité adrese.
Zobrazuje se jako dokument internetového prohlížeče po zadání příslušné URL adresy, většinou pomocí World Wide Webu (WWW)...

...Data jsou psána kódem pomocí značkovacího jazyka HTML nebo XHTML a kaskádových stylů CSS. Html dokument je zdrojovým kódem webové stránky...

Struktura...html...dokumetnu

...Celý dokument je složen z hlavičky a těla. Hlavička je většinou krátká, obsahuje různé informace např. titulek okna nebo použité kódování. Celý obsah webové stránky je umístěn v těle HTML dokumentu. Je rozdělen na jednotlivé odstavce a proložen nadpisy a podnadpisy. Nadpisů může být až 6 úrovní.

Odkazy

Jak.se.dělá.odkaz

Odkaz se v HTML dělá tagem <a>.Odkaz je stručnou informací o internetové stránce.

Příklady...odkazů

Odkaz na Seznam
Odkaz na Not Found :)