P.Solar: IKT 2.ročníkříjen 2019


význam některých zkratek

význam html značek + tabulka

značka P/N význam
<html> P ohraničuje html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<p> P odstavec
<br> N tvrdé odřádkování

listopad 2019


odkazy na webové stránce

Strukturu html nejlépe zjistím tak, že si prohlídnu zdrojový html text nějaké jednoduché stránky.

toto je odkaz na html stránku, která je ve stejném adresáři jako tato aktuální

toto je odkaz na úvodní stránku aktuáního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na úvodní stránku jiného webového serveru

toto je odkaz na nějakou stránku v Internetu.

toto je odkaz na úvodní stránku jiného webového serveru

obrázky na webové stránce

Tady je slibovaný obrázek:


prosinec 2019


úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly definují vzhled dokumentu.

bloky a formátování textu

Blok je odélníková část stránky s nějakým obsahem. Blak má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje. Od okolí blok odděluje okraj (margin). Obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).
Bloky si ještě jednou procvičíme na pokusném souboru.

Blokovému prvku lze nastavit rozměry vlastnostmi width, height. Opakem blokového prvku je prvek řádkový (a,em,strong,b,u). blokový prvek lze převést na řádkový a naopak - vlastnosti display.


leden 2020

css a obrázy

Ke správnému zařazení obrázku do html stránky je nejvhodnější upravit vlastnost float. Viz. příklad

únor 2020

třídy prvků,pseudo třídy a pseudoprvky

třída umožnuje navzájem odlišit stejné prvky. Viz příklad

Některé pseudopříklady:
:first-child :visited :link :hover :before :after :first-line :first-letter atd...

Obecný blokový/řádkový prvek

obecný blokový prvek = <div> - příklad použití: pozicování
obecný řádkový prvek = <span> -
příklad použití