Soukupova: IKT 2.ročník

Říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html dokumentu zjistíme prohlídkou html kódu jednoduché webové stránky.

význam některých zkratek


význam html tagů (značek)

<html>  P  vymezuje celý hmtl dokument
<h1>  P  nadpis nejvyšší úrovně
<hr>  N  horizontální čára

tag P/Nvýznam
<html> P Vymezuje celý html dokument
<h1> P Nadpis nejvyšší úrovně
<hr> N Horizontálbí čára

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na stránku, která je ve stejném adresáři

toto je odkaz na stránku, která je v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stánku mého spolužáka

Odkaz na UD

Listopad 2019

obrázky na webové stránce

Tady je můj obrázek Daenerys Za bouře zrozené z Rodu Targaryen, První Svého Jména, Nespálené, Královny Meereenu, Královny Andalsu, Rhoynaru a Prvních lidí, Khaleesi Velkého Moře Trávy, Ničitelky řetězů a Matky Draků.


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly slouží k definování html dokumentu


bloky a formátování textu

Blok je obdélníková část dokumentu s nějakým obsahem. Blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje, od sousedního bloku je oddělen okrajem (margin), a obsah bloku je od rámečku odsazen (padding)
Procvičíme ještě na
pokusném souboru.

Blokovému prvku můžeme nastavit rozměry vlastnostmi width, height. Rozměry řádkových prvků (a,em,strong,b,u) jsou dány velikostí a typem písma. Blkovaný prvek lze převést na řádkový a naopak - vlastnosti display.


Leden 2020

css a obrázky

Pro správné uložení obrázku do dokumentu je nejlépe upravit vlastnost float. Opět vyzkoušíme na cvičném souboru.

Únor 2020

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje od sebe odlišit stejné prvky - viz příklad,

obecný blokový/řádkový prvek, pozicování

obecný řádkový prvek = <span> - příklad použití
obecný blokový prvek = <div> - příklad použití