R.Vacek: IKT 2.ročník

říjen 2019

struktura html dokumentu

Strukturu html nejlépe zjistím tak, že si prohlídnu zdrojový html text nějaké jednoduché stránky.


význam některých zkratek


význam html značek + tabulka

značka P/Nvýznam
<html> P ohraničuje html dokument
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<p> P odstavec
<br> N tvrdé odřádkování
<hr> N horizontální čára

listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na html stránku, která je ve stejném adresáři jako tato aktuální

toto je odkaz na html stránku, která je v jiném adresáři

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka

toto je odkaz na úvodní stránku jiného webového serveru

toto je odkaz na nějakou stránku v Internetu.

článek o táborské zoo uveřejněný v Táborském deníku


obrázky na webové stránce

Tady je slibovaný obrázek: Huráááá!!!


prosinec 2019

úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly definují vzhled dokumentu.


bloky a formátování textu

Blok je obdélníková část stránky s nějakým obsahem. Blok má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje. Od okolí odděluje blok okraj (margin). Obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).
Bloky si ještě jednou procvičíme na pokusném souboru.

Blokovému prvku lze nastavit rozměry vlastnostmi width, height. Opakem blokového prvku je prvek řádkový (a,em,strong,b,u). Blokový prvek lze převést na řádkový a naopak - vlastnost display.


leden 2020

css a obrázky

Ke správnému zařazení obrázku do html stránky je nejvhodnější upravit mu vlastnost float. Obrázek se stane plovoucím, tj. vyřadí se z normálního toku dokumentu a umístí k levému nebo pravému okraji rodičovského bloku - podle hodnoty vlastnosti float.

Další obsah stránky pak obrázek obtéká. Pokud je potřeba obtékání ukončit, nastaví se vlastnost clear. Viz. příklad

únor 2020

třídy prvků, pseudotřídy, pseudoprvky

Třída umožňuje navzájem odlišit stejné prvky. Viz.příklad

Některé pseudopříklady:
:first-child :visited :link :hover :before :after :first-line :first-letter atd...

Obecný blokový/řádkový prvek

obecný blokový prvek = <div> - příklad použítí: pozicování
obecný řádkový prvek = <span> - příklad použití