2.ročník IKT - tvorba webových stránek

Základy

Co je to webová stránka

Webová   stránka je jedna určitá stránka na jedné určité adrese.
Webová   stránka je jedna určitá stránka na jedné určité adrese.
Webová   stránka je jedna určitá stránka na jedné určité adrese.
Zobrazuje se jako dokument internetového prohlížeče po zadání příslušné URL adresy, většinou pomocí World Wide Webu (WWW).

Data jsou psána kódem pomocí značkovacího jazyka HTML nebo XHTML a kaskádových stylů CSS. Html dokument je zdrojovým kódem webové stránky.

Struktura html dokumentu

HTML dokument se skládá z hlavičky a těla. V hlavičce jsou různé informace o stránce, v těle je vlastní obsah stránky, který se zobrazí v okně prohlížeče.

Odkazy

Jak se dělá odkaz

Odkaz se tvoří tagem <a>. Tady si svými slovy popíšeme, co je to odkaz.

Příklady odkazů

Odkaz na seznam.cz
Odkaz na konkrétní článek na seznamu.
Odkaz na pokusný dokument