D.Vlková: IKT 2.Ročník


říjen 2019

Struktura html dokumentu

Strukturu dokumentu html nejlépe zjistím tak, že si prohlédnu zdrojový html text nějaké jednoduché stránky.

Význam některých zkratek

Význam html značek + tabulka

značka P/N význam
<html> P ohraničuje html dokumennt
<h1> P nadpis nejvyšší úrovně
<p> P odstavec
<br> N tvrdé odřádkování
<hr> N oddělení odstavce linkou
<table>P tabulka
<tr> P řádek tabulky
<td> P sloupec tabulky

listopad 2019

odkazy na webové stránce

toto je odkaz na html stránku, která je ve stejném adresáři, jako tato

toto je odkaz na html stránku, která je v jiném adresáři, jako tato

toto je odkaz na úvodní stránku aktuálního webového serveru

toto je odkaz na úvodní stránku mého spolužáka/spolužačky

toto je odkaz na úvodní stránku jiného webového serveru

toto je odkaz na nějakou stránku v Internetu.

škoda octavia IV.

obrázky na webové stránce

Tady je slibovaný obrázek: Hurááá!!!

prosinec 2019

Úvod do kaskádových stylů (CSS)

Kaskádové styly definují vzhled dokumentu.

Bloky a formátování textu

Blok je obdelníková část stránky s libovolným odstavcem.
Má rámeček (border), který se implicitně nezobrazuje. Odděluje od okolí okraj (margin). Obsah bloku je od rámečku odsazen (padding).
Bloky si ještě jednou procvičíme na pokusném souboru

Blokovému prvku lze nastavit rozměry vlastnostmi width, height. Opakem blokového prvku je prvek řádkový (a, em, strong, b, u,).
Blokový prvek lze převést na řádkový a naopak - vlastnost display.

leden 2020

CSS a obrázky

Ke správnému zařazení obrázku do html stránky je nejvhodnější upravit vlastnost float. Viz. příklad.

únor 2020

Třídy prvků, pseudotřídy a pseudoprvky

Třída umožňuje navzájem odlišit stejné prvky. Viz. příklad

Některé pseudopříklady:
:first-child :visited :link :hover :before :after :first-line :first-letter atd...

Obecný blokový/řádkový prvek

Obecný blokový prvek = <div> - příklad použití: pozicování
Obecný řádkový prvek = <span> - příklad
použití