'9' ) continue; // jmeno nezacina cislici $p = StrPos($s,"-"); $cislo = SubStr($s,0,$p); $odkaz = $sada."/".$s; if (Is_File($odkaz)) $PoleOdkazu[$cislo] = $odkaz; if (Is_Dir($odkaz)) { if (Is_File($odkaz."/index.html")) $PoleOdkazu[$cislo] = $odkaz."/index.html"; if (Is_File($odkaz."/index.php")) $PoleOdkazu[$cislo] = $odkaz."/index.php"; } } CloseDir($d); // výpis jednotlivých dumů $filename = $sada.".idx"; // soubor s popisky dumů $f = FOpen($filename,"r"); while ( $s = FGetS($f) ) { if ( $s[0] < '0' || $s[0] > '9' ) continue; $m = StrPos($s," "); $cislo = SubStr($s,0,$m); $oznaceni = "EU OPVK ".$sada."/".$cislo; $text = SubStr($s,$m+1); if (IsSet($PoleOdkazu[$cislo])) echo "

$oznaceni  ...  $text

\n"; else echo "

$oznaceni  ...  $text

\n"; } } // ============================================================================================ ?>

digitální učební materiály

++--

",$Status,$Status,$Status); ?>

VY_32_INOVACE

I.šablona

- DVK11 ... J.Souček: Umění pravěku a starověku (1.ročník)

+ DVK11 ... J.Souček: Umění pravěku a starověku (1.ročník)

- DVK12 ... J.Souček: Umění antické (1.ročník)

+ DVK12 ... J.Souček: Umění antické (1.ročník)

- DVK13 ... J.Souček: Umění konce 19. a první poloviny 20.století (4.ročník)

+ DVK13 ... J.Souček: Umění konce 19. a první poloviny 20.století (4.ročník)

II.šablona

- DVK21 ... K.Švuger: Od nového letopočtu ke gotice (2.ročník)

+ DVK21 ... K.Švuger: Od nového letopočtu ke gotice (2.ročník)

- DVK22 ... K.Švuger: Renesance (3.ročník)

+ DVK22 ... K.Švuger: Renesance (3.ročník)

- DVK23 ... K.Švuger: Baroko a klasicismus (3.ročník)

+ DVK23 ... K.Švuger: Baroko a klasicismus (3.ročník)

III.šablona

- PG31 .... P.Hauer: Bitmapová grafika

+ PG31 .... P.Hauer: Bitmapová grafika

- PG32 .... P.Hauer: Sazba a vektory

+ PG32 .... P.Hauer: Sazba a vektory

- PG33 .... T.Javorský: 3D grafika v programu 3DSMax

+ PG33 .... T.Javorský: 3D grafika v programu 3DSMax

IV.šablona

- PG41 .... T.Javorský: Webdesign

VY_32_INOVACE_PG4110.zip
VY_32_INOVACE_PG4111.zip

+ PG41 .... T.Javorský: Webdesign

- FO42 .... J.Schýbal: Fotografické žánry

+ FO42 .... J.Schýbal: Fotografické žánry

- DVK43 ... J.Souček: Umění 2.poloviny 20.století (4.ročník)

+ DVK43 ... J.Souček: Umění 2.poloviny 20.století (4.ročník)

VY_12_INOVACE

- LITSTARA ... E.Bednářová: Literatuta od středověku po osvícenství

+ LITSTARA ... E.Bednářová: Literatuta od středověku po osvícenství

- LITNOVA .... E.Bednářová: Literatuta 20.století

+ LITNOVA .... E.Bednářová: Literatuta 20.století